Styret i klubben

Styreleder:

 • Hanne Myrnes - Tlf: 975 97 630

Nestleder:

 • Kim G. Andersen - Tlf: 414 64 998

Styremedlemmer:

 • Håvard Myrnes

 • Øystein-Wessel Kalvå

 • Vegar Moen (Økonomiansvarlig)

 • Izolde Grinberga

Varamedlemmer:

 • Hege Tho Stokstad

 • Boye Andersen

Valgkomite:

 • Tan Nguyen

 • Øystein Bjørnstrøm

 • Mallika Eliassen

Kontrollkomite:

 • Kjersti Kvitflo

 • Arne Stokke

 • Lachezar Stoyanov