Årsmøter

På denne siden ligger dokumenter som er utarbeidet i forbindelser med årsmøter i Bodø Judo Club.

Årsmøtet avholdes hvert år i slutten av februar. Informasjon opplyses via hjemmesiden i henhold til krav fra NIF.