Solidaritetsfond

Alle barn skal ha lik mulighet til å delta i idrett.  Solidaritetsfondet er et av tiltakene for å oppnå dette målet. Nå er det mulig å søke om midler for å betale medlemskontigent eller andre utgifter gjennom fondet.

 

Å være med i idretten innebærer en del utgifter. Det er ikke en selvfølge for alle at slike utgifter er lette å håndtere. Vi har et fond hvor familier som har behov for det, kan søke om økonomisk støtte. Ingen skal ekskluderes med bakgrunn i økonomi!

 

Solidaritetsfondet er ment til å helt, eller delvis dekke medlemskontingent/treningsavgift, egenandel til turnering og hjelp til kjøp av utstyr.

Har dere behov for hjelp, send en mail til ..../søk her (skjema)

 

Søknadene behandles konfidensielt og behandles fortløpende.


Fyll ut søknad nedenfor