Historien til klubben

Bodø Judo Club

Klubben ble stiftet i 29.09.1977 av Alf B. Rostad, som også var hovedtrener frem til 1980. Alf, som pr dags dato har 6. dan, har vært aktiv innen judoen siden 1972, og er fortsatt en drivende kraft for utviklingen av norsk judo.

Andre ildsjeler

Hanne Myrnes har hatt en eller flere av rollene; trener, hovedtrener, stevnearrangør og/eller klubbleder, sammenhengende siden 2004.

Klubbledere

  • Alf B. Rostad, 1977- 1980
  • Hanne K. Dagsloth, 2001- 2002
  • Torgar Rist, 2002- 2004
  • Hanne Myrnes, 2004- 2008
  • John Patrick Thofte, 2008- 2010
  • Hanne Myrnes, 2010- 2016
  • Arne Stokke, 2016- 2018
  • Hanne Myrnes, 2018-

Målsetting

Vår målsetning er å skape et trivelig og inkluderende treningsmiljø der vi samtidig vektlegger å utvikle dyktighet i sporten sammen med et godt klubbmiljø.

Vi har partier for de fleste nivåer, både barn, ungdom og voksne, og tilbyr varierte muligheter for både mosjonister og de som vil satse litt ekstra.

Tilknytning

Klubben er en ideell frivillig organisasjon, og er tilknyttet Norges Judoforbund og Norges Idrettsforbund.

Alf. B Rostad

Hanne Myrnes