Om Bodø Judo Club

Historien til klubben

Klubben ble stiftet i 29.09.1977 av Alf B. Rostad. Vår målsetning er å skape et trivelig og inkluderende treningsmiljø.

Vi har partier for de fleste nivåer, både barn, ungdom og voksne.

Trenere

Alle trenerne i Bodø Judo Club har tatt spesifik trenerutdanning gjennom Norges Judoforbund på høyere eller lavere nivå, og har selvfølgelig godkjent vandelsattest.

Styret

Bodø Judo Club`s styre har ca 6-8 styremøter pr år. Årsmøtet avholdes hvert år i slutten av februar. Informasjon om årsmøtet opplyses via hjemmesiden i henhold til krav fra NIF.

Adresse til treningslokalet