Avtale med SAS

Reiser

Bodø Judo Club har egen avtale med SAS angående sportsreiser.

Avtalen er lik Norges Judoforbunds avtale, men tilhører som sagt BJC.

For bestilling, se nederst på denne siden.

Billettene har følgende fordeler:

Høy fleksibilitet kombinert med rabattert pris

- Endre reisetidspunkt:

Du står fritt til å endre både dato og tidspunkt.

- Navneendring:

Hvis du selv blir forhindret fra å reise, koster det ikke noe ekstra å endre navnet i billetten til en annen idrettsutøver som reiser i ditt sted.

- Refusjon:

SAS sportspriser kan i de fleste tilfeller refunderes. Vanlige lavprisbilletter har ikke denne fordelen.

- Bagasje:

I mange idretter er omfanget av personlig og felles lagutstyr betydelig.

Normalt er maks. tillatt innsjekket bagasje for reise på vanlige lavprisbilletter 1 stk bagasje á 23 kg.

Med sportspris fra SAS kan du sjekke inn hele 2 stk bagasje á 23 kg per person.

1 skipose med maksvekt 23 kg kan være en av de tillatte stk bagasje.

- Rabattert pris:

Nivået på våre sportspriser ligger godt under andre pristyper med tilsvarende fleksibilitet,

og det er kun som medlem av idrettslag tilsluttet NIF for reise i idrettssammenheng at disse billettene kan benyttes.

- Barne og ungdomsrabatt:

Ja

- Bestilling:

Gå til www.sas.no/sport

Bruk CMP- kode: bjudo22