B. Orange Belte

Pensum for Orange Belte 4.mon/kyu

Generelle krav:

- Minimum 30 treningstimer etter siste gradering, anbefalt tidligst i året utøveren fyller 10 år.

Kjennskap til:

- yuko

- wazaari - shido

- toketa

Ne-waza (bakketeknikker)

Osaekomi-waza (holdegrep), frigjøring til begge sider

  • - Kesa-gatame (Skjerfholdegrep)
  • - Tate-shiho-gatame (overskrevs firepunkts holdegrep)
  • - Kata-gatame (Skulderholdegrep)
  • - Yoko-shiho-gatame (sideveis firepunkts holdegrep)

- Kami-shiho-gatame (firepunkts holdegrep fra hodeenden)

Shime-waza (kvelninger) fra og med det året utøveren fyller 13 år

  • - Juji-jime (krysskveling)
  • - Hadaka-jime (naken kveling)

- Okuri-eri-jime (glidende kravekveling)

Kansetsu-waza (armbend) fra og med det året utøveren fyller 13 år

  • - Ude-garami (Flettearmbend)

- Udehishigi-juji-gatame (Korsarmbend)

Go Kyo no waza (kastteknikker), Dai-nikyo (andre serie)

Alle teknikker må vises til høyre og venstre side

  • - Kosoto-gari (liten ytre meiing)
  • - Kouchi-gari (liten indre meiing)
  • - Koshi-guruma (hoftehjul)
  • - Tsurikomi-goshi (hoftekast med løftende trekk)
  • - Okuri-ashi-harai (feiing av etterslepende fot)
  • - Tai-otoshi (kroppsfelling)
  • - Harai-goshi (feiende hoftekast)
  • - Uchi-mata (indre lårkast)

Bevegelsesoppgave:

Tori skal gjennomføre kasteteknikker i eget fremover-, bakover- og sidelengsbeveglese.

  • - 1 kombinasjon (Renraku-waza)
  • - 1 kontring (Kaeshi-waza)
  • - 1 angrep hvis uke ligger på magen

- 1 angrep hvis uke ligger på ryggen (tori mellom bena)

Hovedmål:

  • - Det bør trenes på overganger fra nage-waza til ne-waza.
  • - Utøverne skal bevisst trekke eller skyve for å få til balansebrudd.
  • - Teknikkene skal vise tydelig fremskritt sammenlignet med gult belte.
  • - På oransjebeltenivå anbefales det at utøveren deltar i shiai (kamp)