C. Grønt Belte

Pensum for Grønt Belte (3.mon/kyu)

Generelle krav:

- Minimum 50 treningstimer etter siste gradering, anbefalt tidligst i året utøveren fyller 12 år.

  • - Beherske pensum fra 5. og 4. kyu/mon.
  • - Kjennskap til:
   • Art 4: Personkrav,
   • Art 8: Offisielle dommertegn,
   • Art 15: Kampens begynnelse i de internasjonale kampreglene.
  • - Utøveren bør ha kamperfaring. Det er anbefalt at utøver har deltatt på 2 stevner siden sist gradering.

- I det vesentlige utføres alle teknikker i fri bevegelse til begge sider.

Forståelse for:

  • - renraku-waza – kombinasjonsteknikker
  • - kaeshi-waza - kontringsteknikker
  • - tokui-waza - favoritteknikk

- enkle treningsprinsipper: oppvarming, uttøyning, utholdenhetstrening, styrketrening

Ne-waza (bakketeknikker)

Osaekomi-waza (holdegrep).

Viser standard og en variant av hver til begge sider med frigjøringer

  • - Kesa-gatame (Skjerfholdegrep)
  • - Tate-shiho-gatame (overskrevs firepunkts holdegrep)
  • - Kata-gatame (Skulderholdegrep)
  • - Yoko-shiho-gatame (sideveis firepunkts holdegrep)

- Kami-shiho-gatame (firepunkts holdegrep fra hodeenden)

Shime-waza (kvelninger) fra og med det året utøveren fyller 13 år

Viser teknikkene og forsvar eller frigjøringer

  • - Juji-jime (krysskveling)
  • - Hadaka-jime (naken kveling)
  • - Okuri-eri-jime (glidende kravekveling)
  • - Kata-te-jime (enhåndskveling)

- Kata-ha-jime (envinget kvelning)

Kansetsu-waza (armbend) fra og med det året utøveren fyller 13 år

Viser teknikkene og forsvar eller frigjøringer

  • - Ude-garami (Flettearmbend)
  • - Udehishigi-juji-gatame (Korsarmbend)
  • - Ude-hishigi-ude-gatame (armbrekkende armholdegrep)
  • - Ude hishigi-waki-gatame (armbrekkende armhuleholdegrep)
  • - Ude-hishigi-hiza-gatame (armbrekkende kneholdegrep)
  • - Ude-hishigi-hara-gatame (armbrekkende mageholdegrep)

Go Kyo no waza (kastteknikker), Dai-sankyo (tredje serie)

Alle teknikker må vises til høyre og venstre side

  • - Kosoto-gake (liten utvendig beinkrok)
  • - Tsuri-goshi (løftende hoftekast)
  • - Yoko-otoshi (sideveis fall)
  • - Ashi-guruma (fothjul)
  • - Hane-goshi (fjærende hoftekast)
  • - Harai-tsurikomi-ashi (feiende fotkast med løftende trekk)
  • - Tomoe-nage (sirkelkast)

- Kata-guruma (skulderhjul)

Bevegelsesoppgaver:

  • - 1 fordypningsteknikk
  • - 2 kontringer (Kaeshi-waza)
  • - 2 kombinasjoner (Renraku-waza)
  • - 1 x: Uke gjennomførte et mislykket angrep og tori utnytter dette
  • - 2 angrep når uke ligger på magen

- 2 angrep når uke ligger på ryggen (tori mellom ben)

Hovedmål:

- Utøver må vise flytende bevegelser til begge sider.