E. Brunt Belte

Pensum for Brunt Belte (1.mon/kyu)

Generelle krav:

  • - Minimum 90 treningstimer etter siste gradering, anbefalt tidligst i året utøveren fyller 15 år.
  • - Det er anbefalt at utøveren har deltatt på 3 stevner siden sist gradering.
  • (Alternativt kan koshi-waza vises som kata).
  • - God kjennskap til de internasjonale kampreglene.
  • - Kjennskap til akutt skadebehandling (ICE-begrepet), og til trening for gjenoppbygning etter skade.
  • - Kjennskap til dopingproblematikken. (Det bør i treningen legges vekt på holdningsskapende aktiviteter).
  • - Kunnskap om kosthold generelt og kosthold knyttet til trening og konkurranser.

- Det anbefales at utøveren har trener I og eller dommer C.

Ne-waza (bakketeknikker)

Osaekomi-waza (holdegrep)

Hovedteknikk samt en variant fra hver gruppe med sine respektive frigjøringer skal vises i flytende bevegelse.

  • - Kesa-gatame (skjerfholdegrep)
  • - Tate-shiho-gatame (overskrevs firepunkts holdegrep)
  • - Kata-gatame (skulderholdegrep)
  • - Yoko-shiho-gatame (sideveis firepunkts holdegrep)

- Kami-shiho-gatame (firepunkts holdegrep fra hodeenden)

Shime-waza (kvelninger), fra og med det året utøveren fyller 13 år

Teknikkene skal vises med variant i flytende bevegelse.

  • - Hadaka-jime (nakenkvelning)
  • - Juji-jime (krysskveling)
  • - Okuri-eri -jime (glidende kravekveling)
  • - Kata-te-jime (enhåndskveling)

- Kata-ha-jime (envinget kveling

Kansetsu-waza (armbend) fra og med det året utøveren fyller 13 år

Teknikkene skal vises med variant i flytende bevegelse.

  • - Ude-hishigi-juji-gatame (korsarmbend)
  • - Ude-garami (flettearmbend)
  • - Kannuki-gatame (tverrtre-armbend)
  • - Ude hishigi-ude-gatame (armbrekkende armholdegrep)
  • - Ude-hishigi-waki-gatame (armbrekkende armhuleholdegrep)
  • - Ude-hishigi-ashi-gatame (armbrekkende beinholdegrep)
  • - Ude-hishigi-hara-gatame (armbrekkende mageholdegrep)

Go Kyo no waza (kastteknikker, Dai-gokyo (femte serie):

Alle teknikker må vises til høyre og venstre side

  • - Osoto-guruma (stort ytre hjul)
  • - Uki-waza (svevende teknikk)
  • - Yoko-wakare (sideveis adskillelse)
  • - Yoko-guruma (sideveis hjul)
  • - Ushiro-goshi (baklengs hoftekast)
  • - Ura-nage (baklengs kast)
  • - Sumi-otoshi (hjørnefelling)

- Yoko-gake (sideveis beinkrok)

Bevegelsesoppgave:

  • - 3 angrep hvis uke ligger på magen
  • - 3 motangrep hvis tori ligger på magen
  • - 3 angrep hvis uke ligger på ryggen (tori mellom bena)
  • - 3 angrep hvis tori ligger på ryggen (uke mellom bena)
  • - 4 overganger tachi-waza -> ne-waza
  • - 4 motkast (Kaeshi-waza)

- 4 kombinasjoner (Renraku-waza)

Fordypningsteknikker:

- Minst 3 teknikker/posisjoner som utdypes grundig med ulike bevegelsesmønstre,

kombinasjoner og kontringer - gjerne også med treningsformer knyttet til teknikken.

Hovedmål:

  • - Vise sikre ferdigheter i flere bevegelsesretninger.
  • - Utøveren skal vise realistiske overganger, kombinasjoner og kontringer.
  • - En del av teknikkene bør vises i randoriform.
  • - Utøveren må kunne vise teknikkinnganger fra ulike posisjoner.