D. Blått Belte

Pensum for Blått Belte (2.mon/kyu)

Generelle krav:

  • - Minimum 70 treningstimer etter siste gradering, anbefalt tidligst i året utøveren fyller 14 år .
  • - Kjennskap til Art 27: straffbare handlinger i de internasjonale kampreglene.
  • - Det er anbefalt at utøver har deltatt på 2 stevner siden sist gradering.
  • - Innen alle teknikkgrupper skal man beherske flere teknikker til begge sider.
   • - I det vesentlige skal en kunne utføre alle teknikker i fri bevegelse.

- Forståelse for enkle treningsprinsipper: oppvarming, uttøyning, utholdenhetstrening, styrketrening

Ne-waza (bakketeknikker)

Osaekomi-waza (holdegrep).

Hovedteknikk samt en variant fra hver gruppe med sine respektive frigjøringer skal vises i flytende bevegelse.

  • - Kesa-gatame (skjerfholdegrep)
  • - Tate-shiho-gatame (overskrevs firepunkts holdegrep)
  • - Kata-gatame (skulderholdegrep)
  • - Yoko-shiho-gatame (sideveis firepunkts holdegrep)

- Kami-shiho-gatame (frepunkts holdegrep fra hodeenden)

Shime-waza (kvelninger), fra og med det året utøveren fyller 13 år

Teknikkene skal vises med variant i flytende bevegelse.

  • - Hadaka-jime (nakenkvelning)
  • - Juji-jime (krysskveling)
  • - Okuri-eri-jime (glidende kravekveling)
  • - Kata-te-jime (enhåndskveling)

- Kata-ha-jime (envinget kveling)

Kansetsu-waza (armbend), fra og med det året utøveren fyller 13 år

Teknikkene skal vises med variant i flytende bevegelse.

  • - Ude-hishigi-juji-gatame (korsarmbend)
  • - Ude-garami (flettearmbend)
  • - Kannuki-gatame (tverrtre-armbend)
  • - Ude hishigi-ude-gatame (armbrekkende armholdegrep)
  • - Ude-hishigi-waki-gatame (armbrekkende armhuleholdegrep)
  • - Ude-hishigi-ashi-gatame (armbrekkende beinholdegrep)
  • - Ude-hishigi-hara-gatame (armbrekkende mageholdegrep)

Go Kyo no waza (kastteknikker), Dai-yonkyo (fjerde serie)

Alle teknikker må vises til høyre og venstre side

  • - Sumi-gaeshi (hjørne-motgrep)
  • - Tani-otoshi (dal-felling)
  • - Hane-maki-komi (fjærende foldekast)
  • - Sukui-nage (øsende kast) eller Te-guruma
  • - Utsuri-goshi (skiftende hoftekast)
  • - O-guruma (stort hjul)
  • - Soto-makikomi (ytre foldekast)

- Uki-otoshi (svevende felling )

Bevegelsesoppgaver:

  • - 2 fordypningsteknikker
  • - 3 kombinasjoner (Renraku-waza)
  • - 3 motkast (Kaeshi-waza)
  • - 3 overganger tachi-waza -> ne-waza
  • - 3 angrep hvis uke ligger på magen
  • - 2 motangrep hvis tori ligger på magen
  • - 3 angrep hvis uke ligger på ryggen (tori mellom bena)

- 2 angrep hvis tori ligger på ryggen (uke mellom bena)

Hovedmål:

  • - Vise grunnleggende ferdigheter i flere bevegelsesretninger.
  • - Utøveren skal kunne vise sammensatte bevegelser.
  • - Det er viktig at alle nage waza læres i bevegelse.
  • - Det skal tilstrebes at teknikkene utføres i realistiske situasjoner.
  • - Utøveren må kunne skape og utnytte situasjoner.