Påmelding
     • NB! Har du problemer med å se påmeldingsskjemaet?
      Prøv å bytt nettleser. Google Chrome, Firefox og Safari fungerer best.
     • Etter hvert som partiene blir fulltegnet, vil påmeldings- valgene forsvinne fra denne siden.
     • For spørsmål om påmelding, ring Skjalg Andersen på 91154227