B. Orange Belte

Pensum for Orange Belte 4.mon/kyu

Generelle krav:

- Minimum 30 treningstimer etter siste gradering, anbefalt tidligst i året utøveren fyller 10 år.

Kjennskap til:

- yuko

- wazaari - shido

- toketa

Ne-waza (bakketeknikker)

Osaekomi-waza (holdegrep), frigjøring til begge sider

 • -  Kesa-gatame (Skjerfholdegrep)

 • -  Tate-shiho-gatame (overskrevs firepunkts holdegrep)

 • -  Kata-gatame (Skulderholdegrep)

 • -  Yoko-shiho-gatame (sideveis firepunkts holdegrep)

-  Kami-shiho-gatame (firepunkts holdegrep fra hodeenden)


Shime-waza (kvelninger) fra og med det året utøveren fyller 13 år

 • -  Juji-jime (krysskveling)

 • -  Hadaka-jime (naken kveling)

-  Okuri-eri-jime (glidende kravekveling)


Kansetsu-waza (armbend) fra og med det året utøveren fyller 13 år

 • -  Ude-garami (Flettearmbend)

-  Udehishigi-juji-gatame (Korsarmbend)


Go Kyo no waza (kastteknikker), Dai-nikyo (andre serie)

Alle teknikker må vises til høyre og venstre side

 • -  Kosoto-gari (liten ytre meiing)

 • -  Kouchi-gari (liten indre meiing)

 • -  Koshi-guruma (hoftehjul)

 • -  Tsurikomi-goshi (hoftekast med løftende trekk)

 • -  Okuri-ashi-harai (feiing av etterslepende fot)

 • -  Tai-otoshi (kroppsfelling)

 • -  Harai-goshi (feiende hoftekast)

 • -  Uchi-mata (indre lårkast)


Bevegelsesoppgave:

Tori skal gjennomføre kasteteknikker i eget fremover-, bakover- og sidelengsbeveglese.

 • -  1 kombinasjon (Renraku-waza)

 • -  1 kontring (Kaeshi-waza)

 • -  1 angrep hvis uke ligger på magen

-  1 angrep hvis uke ligger på ryggen (tori mellom bena)


Hovedmål:

 • -  Det bør trenes på overganger fra nage-waza til ne-waza.

 • -  Utøverne skal bevisst trekke eller skyve for å få til balansebrudd.

 • -  Teknikkene skal vise tydelig fremskritt sammenlignet med gult belte.

 • -  På oransjebeltenivå anbefales det at utøveren deltar i shiai (kamp)