C. Grønt Belte

Pensum for Grønt Belte (3.mon/kyu)


Generelle krav:

-  Minimum 50 treningstimer etter siste gradering, anbefalt tidligst i året utøveren fyller 12 år.

 • -  Beherske pensum fra 5. og 4. kyu/mon.

 • -  Kjennskap til:

  Art 4: Personkrav,
  Art 8: Offisielle dommertegn,
  Art 15: Kampens begynnelse i de internasjonale kampreglene.
 • -  Utøveren bør ha kamperfaring. Det er anbefalt at utøver har deltatt på 2 stevner siden sist gradering.

-  I det vesentlige utføres alle teknikker i fri bevegelse til begge sider.


Forståelse for:

 • -  renraku-waza kombinasjonsteknikker

 • -  kaeshi-waza - kontringsteknikker

 • -  tokui-waza - favoritteknikk

-  enkle treningsprinsipper: oppvarming, uttøyning, utholdenhetstrening, styrketrening


Ne-waza (bakketeknikker)

Osaekomi-waza (holdegrep). 

Viser standard og en variant av hver til begge sider med frigjøringer

 • -  Kesa-gatame (Skjerfholdegrep)

 • -  Tate-shiho-gatame (overskrevs firepunkts holdegrep)

 • -  Kata-gatame (Skulderholdegrep)

 • -  Yoko-shiho-gatame (sideveis firepunkts holdegrep)

-  Kami-shiho-gatame (firepunkts holdegrep fra hodeenden)


Shime-waza (kvelninger) fra og med det året utøveren fyller 13 år 

Viser teknikkene og forsvar eller frigjøringer

 • -  Juji-jime (krysskveling)

 • -  Hadaka-jime (naken kveling)

 • -  Okuri-eri-jime (glidende kravekveling)

 • -  Kata-te-jime (enhåndskveling)

-  Kata-ha-jime (envinget kvelning)


Kansetsu-waza (armbend) fra og med det året utøveren fyller 13 år 

Viser teknikkene og forsvar eller frigjøringer

 • -  Ude-garami (Flettearmbend)

 • -  Udehishigi-juji-gatame (Korsarmbend)

 • -  Ude-hishigi-ude-gatame (armbrekkende armholdegrep)

 • -  Ude hishigi-waki-gatame (armbrekkende armhuleholdegrep)

 • -  Ude-hishigi-hiza-gatame (armbrekkende kneholdegrep)

 • -  Ude-hishigi-hara-gatame (armbrekkende mageholdegrep)


Go Kyo no waza (kastteknikker), Dai-sankyo (tredje serie)

Alle teknikker må vises til høyre og venstre side

 • -  Kosoto-gake (liten utvendig beinkrok)

 • -  Tsuri-goshi (løftende hoftekast)

 • -  Yoko-otoshi (sideveis fall)

 • -  Ashi-guruma (fothjul)

 • -  Hane-goshi (fjærende hoftekast)

 • -  Harai-tsurikomi-ashi (feiende fotkast med løftende trekk)

 • -  Tomoe-nage (sirkelkast)

-  Kata-guruma (skulderhjul)


Bevegelsesoppgaver:

 • -  1 fordypningsteknikk

 • -  2 kontringer (Kaeshi-waza)

 • -  2 kombinasjoner (Renraku-waza)

 • -  1 x: Uke gjennomførte et mislykket angrep og tori utnytter dette

 • -  2 angrep når uke ligger på magen

-  2 angrep når uke ligger på ryggen (tori mellom ben)


Hovedmål:

- Utøver må vise flytende bevegelser til begge sider.