E. Brunt Belte

Pensum for Brunt Belte (1.mon/kyu)


Generelle krav:

 • -  Minimum 90 treningstimer etter siste gradering, anbefalt tidligst i året utøveren fyller 15 år.

 • -  Det er anbefalt at utøveren har deltatt på 3 stevner siden sist gradering.
  (Alternativt kan 
  koshi-waza vises som kata).

 • -  God kjennskap til de internasjonale kampreglene.

 • -  Kjennskap til akutt skadebehandling (ICE-begrepet), og til trening for gjenoppbygning etter skade.

 • -  Kjennskap til dopingproblematikken. (Det bør i treningen legges vekt på holdningsskapende aktiviteter).

 • -  Kunnskap om kosthold generelt og kosthold knyttet til trening og konkurranser.

-  Det anbefales at utøveren har trener I og eller dommer C.


Ne-waza (bakketeknikker)

Osaekomi-waza (holdegrep)

Hovedteknikk samt en variant fra hver gruppe med sine respektive frigjøringer skal vises i flytende bevegelse.

 • -  Kesa-gatame (skjerfholdegrep)

 • -  Tate-shiho-gatame (overskrevs firepunkts holdegrep)

 • -  Kata-gatame (skulderholdegrep)

 • -  Yoko-shiho-gatame (sideveis firepunkts holdegrep)

-  Kami-shiho-gatame (firepunkts holdegrep fra hodeenden)


Shime-waza (kvelninger), fra og med det året utøveren fyller 13 år 

Teknikkene skal vises med variant i flytende bevegelse.

 • -  Hadaka-jime (nakenkvelning)

 • -  Juji-jime (krysskveling)

 • -  Okuri-eri -jime (glidende kravekveling)

 • -  Kata-te-jime (enhåndskveling)

-  Kata-ha-jime (envinget kveling


Kansetsu-waza (armbend) fra og med det året utøveren fyller 13 år 

Teknikkene skal vises med variant i flytende bevegelse.

 • -  Ude-hishigi-juji-gatame (korsarmbend)

 • -  Ude-garami (flettearmbend)

 • -  Kannuki-gatame (tverrtre-armbend)

 • -  Ude hishigi-ude-gatame (armbrekkende armholdegrep)

 • -  Ude-hishigi-waki-gatame (armbrekkende armhuleholdegrep)

 • -  Ude-hishigi-ashi-gatame (armbrekkende beinholdegrep)

 • -  Ude-hishigi-hara-gatame (armbrekkende mageholdegrep)


Go Kyo no waza (kastteknikker, Dai-gokyo (femte serie):

Alle teknikker må vises til høyre og venstre side

 • -  Osoto-guruma (stort ytre hjul)

 • -  Uki-waza (svevende teknikk)

 • -  Yoko-wakare (sideveis adskillelse)

 • -  Yoko-guruma (sideveis hjul)

 • -  Ushiro-goshi (baklengs hoftekast)

 • -  Ura-nage (baklengs kast)

 • -  Sumi-otoshi (hjørnefelling)

-  Yoko-gake (sideveis beinkrok)


Bevegelsesoppgave:

 • -  3 angrep hvis uke ligger på magen

 • -  3 motangrep hvis tori ligger på magen

 • -  3 angrep hvis uke ligger på ryggen (tori mellom bena)

 • -  3 angrep hvis tori ligger på ryggen (uke mellom bena)

 • -  4 overganger tachi-waza -> ne-waza

 • -  4 motkast (Kaeshi-waza)

-  4 kombinasjoner (Renraku-waza)

Fordypningsteknikker:

- Minst 3 teknikker/posisjoner som utdypes grundig med ulike bevegelsesmønstre,
kombinasjoner og kontringer - gjerne også med treningsformer knyttet til teknikken.


Hovedmål:

 • -  Vise sikre ferdigheter i flere bevegelsesretninger.

 • -  Utøveren skal vise realistiske overganger, kombinasjoner og kontringer.

 • -  En del av teknikkene bør vises i randoriform.

 • -  Utøveren må kunne vise teknikkinnganger fra ulike posisjoner.