D. Blått Belte

Pensum for Blått Belte (2.mon/kyu)


Generelle krav:

 • -  Minimum 70 treningstimer etter siste gradering, anbefalt tidligst i året utøveren fyller 14 år .

 • -  Kjennskap til Art 27: straffbare handlinger i de internasjonale kampreglene.

 • -  Det er anbefalt at utøver har deltatt på 2 stevner siden sist gradering.

 • -  Innen alle teknikkgrupper skal man beherske flere teknikker til begge sider. 

  -  I det vesentlige skal en kunne utføre alle teknikker i fri bevegelse.

-  Forståelse for enkle treningsprinsipper: oppvarming, uttøyning, utholdenhetstrening, styrketrening


Ne-waza (bakketeknikker)

Osaekomi-waza (holdegrep).

Hovedteknikk samt en variant fra hver gruppe med sine respektive frigjøringer skal vises i flytende bevegelse.

 • -  Kesa-gatame (skjerfholdegrep)

 • -  Tate-shiho-gatame (overskrevs firepunkts holdegrep)

 • -  Kata-gatame (skulderholdegrep)

 • -  Yoko-shiho-gatame (sideveis firepunkts holdegrep)

-  Kami-shiho-gatame (frepunkts holdegrep fra hodeenden)


Shime-waza (kvelninger), fra og med det året utøveren fyller 13 år 

Teknikkene skal vises med variant i flytende bevegelse.

 • -  Hadaka-jime (nakenkvelning)

 • -  Juji-jime (krysskveling)

 • -  Okuri-eri-jime (glidende kravekveling)

 • -  Kata-te-jime (enhåndskveling)

-  Kata-ha-jime (envinget kveling)


Kansetsu-waza (armbend), fra og med det året utøveren fyller 13 år 

Teknikkene skal vises med variant i flytende bevegelse.

 • -  Ude-hishigi-juji-gatame (korsarmbend)

 • -  Ude-garami (flettearmbend)

 • -  Kannuki-gatame (tverrtre-armbend)

 • -  Ude hishigi-ude-gatame (armbrekkende armholdegrep)

 • -  Ude-hishigi-waki-gatame (armbrekkende armhuleholdegrep)

 • -  Ude-hishigi-ashi-gatame (armbrekkende beinholdegrep)

 • -  Ude-hishigi-hara-gatame (armbrekkende mageholdegrep)


Go Kyo no waza (kastteknikker), Dai-yonkyo (fjerde serie)

Alle teknikker må vises til høyre og venstre side

 • -  Sumi-gaeshi (hjørne-motgrep)

 • -  Tani-otoshi (dal-felling)

 • -  Hane-maki-komi (fjærende foldekast)

 • -  Sukui-nage (øsende kast) eller Te-guruma

 • -  Utsuri-goshi (skiftende hoftekast)

 • -  O-guruma (stort hjul)

 • -  Soto-makikomi (ytre foldekast)

-  Uki-otoshi (svevende felling )


Bevegelsesoppgaver:

 • -  2 fordypningsteknikker

 • -  3 kombinasjoner (Renraku-waza)

 • -  3 motkast (Kaeshi-waza)

 • -  3 overganger tachi-waza -> ne-waza

 • -  3 angrep hvis uke ligger på magen

 • -  2 motangrep hvis tori ligger på magen

 • -  3 angrep hvis uke ligger på ryggen (tori mellom bena)

-  2 angrep hvis tori ligger på ryggen (uke mellom bena)


Hovedmål:

 • -  Vise grunnleggende ferdigheter i flere bevegelsesretninger.

 • -  Utøveren skal kunne vise sammensatte bevegelser.

 • -  Det er viktig at alle nage waza læres i bevegelse.

 • -  Det skal tilstrebes at teknikkene utføres i realistiske situasjoner.

 • -  Utøveren må kunne skape og utnytte situasjoner.