Begynne med judo?‎ > ‎Nyheter‎ > ‎

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BODØ JUDO CLUB

lagt inn 17. feb. 2015, 04:23 av Skjalg Andersen   [ oppdatert 17. feb. 2015, 04:23 ]
Merk at vi starter 1 time tidligere!


INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BODØ JUDO CLUB

Dag/tid: Onsdag 25.02.15 kl. 18:00      
Sted: Dojoen i Stille dal

Innkallingen gjøres kjent på klubbens hjemmeside, facebookside og ved oppslag i dojoen.

Saksliste :
1.Godkjenne de stemmeberettigede
2.Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
3.Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4.Behandle årsmelding for 2014
5.Behandle revidert regnskap for 2014
6.Behandle forslag og saker
7.Fastsette medlemskontingent for 2015 og 2016
8.Vedta budsjett for 2015
9.Behandle organisasjonsplan
10.Valg
.a)  Leder og nestleder
.b)  4 styremedlemmer og to varamedlemmer
.c)  Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
.d)  2 revisorer
.e)  Representanter til ting og møter
.f)  Valgkomité bestående av leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Forslag som skal behandles på årsmøtet under sak 6 må være sendt til styret seinest 2 uker før årsmøtet. 

Den fullstendige sakslista og saksdokumentene legges ut på klubbens nettside seinest 1 uke før årsmøtet.

For styret    
Hanne Myrnes 
leder
Comments