Begynne med judo?‎ > ‎Nyheter‎ > ‎

Innkalling til årsmøte i Bodø Judo Club

lagt inn 15. jan. 2014, 23:49 av Skjalg Andersen   [ oppdatert 15. jan. 2014, 23:49 ]
Dag/tid: 
Onsdag 12.02.14 kl. 18:00 

Sted: 
Dojoen i Stille dal

Innkallingen gjøres kjent på klubbens hjemmeside og ved oppslag i dojoen.


Saksliste :

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne av innkallingen, saksliste og forretningsorden

3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle årsmelding for 2013

5. Behandle revidert regnskap for 2013

6. Behandle forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent for 2014 og 2015

8. Vedta budsjett for 2014

9. Behandle organisasjonsplan

10. Valg

. a) Leder og nestleder

. b) 4 styremedlemmer og to varamedlemmer

. c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

. d) 2 revisorer

. e) Representanter til ting og møter

. f) Valgkomité bestående av leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem


Forslag som skal behandles på årsmøtet under sak 6 må være sendt til styret seinest 2 uker før årsmøtet. Den 

fullstendige sakslista og saksdokumentene legges ut på klubbens nettside seinest 1 uke før årsmøtet.


For styret 
Hanne Myrnes 
Leder
ĉ
Skjalg Andersen,
15. jan. 2014, 23:52
Comments