Begynne med judo?‎ > ‎Nyheter‎ > ‎

Innkalling til årsmøte 2018

lagt inn 12. mar. 2018, 13:24 av Skjalg Andersen   [ oppdatert 13. mar. 2018, 07:12 ]
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BODØ JUDO CLUB 

Dag/tid: Onsdag 21.03.18 kl.18:00. 

Sted: Dojoen i Stille dal

Innkallingen gjøres kjent på klubbens hjemmeside, facebookside og ved oppslag i dojoen.

Saksliste :
1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle årsmelding for 2017

5. Behandle revidert regnskap for 2017

6. Behandle forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta budsjett

9. Behandle organisasjonsplan

10. Valg

.  a) Leder og nestleder
.  b) 4 styremedlemmer og to varamedlemmer
.  c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
.  d) 2 revisorer
.  e) Representanter til ting og møter
.  f) Valgkomité bestående av leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 

Forslag som skal behandles på årsmøtet under sak 6 må være sendt til styret så snart som mulig. 

Den fullstendige sakslista og saksdokumentene legges ut på klubbens nettside seinest 1 uke før årsmøtet.


For styret 

Arne Stokke 
(styreleder)
Comments