Begynne med judo?‎ > ‎Nyheter‎ > ‎

Innkalling til årsmøte 2017

lagt inn 27. feb. 2017, 05:59 av Skjalg Andersen   [ oppdatert 22. mar. 2017, 15:20 ]
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BODØ JUDO CLUB 

Dag/tid: Torsdag 23.03.17 kl 18.00.
Utsatt til Onsdag 29.Mars kl 18:00.

Sted: Dojoen i Stille dal

Innkallingen gjøres kjent på klubbens hjemmeside, facebookside og ved oppslag i dojoen.


Saksliste :

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle årsmelding for 2016

5. Behandle revidert regnskap for 2016

6. Behandle forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent for 2018

8. Vedta budsjett for 2017

9. Behandle organisasjonsplan

10. Valg

                            .  a) Leder og nestleder

                            .  b) 4 styremedlemmer og to varamedlemmer

                            .  c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

                            .  d) 2 revisorer

                            .  e) Representanter til ting og møter

                            .  f) Valgkomité bestående av leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem Forslag som skal behandles på årsmøtet under sak 6 må være sendt til styret seinest 2 uker før årsmøtet. Den fullstendige sakslista og saksdokumentene legges ut på klubbens nettside seinest 1 uke før årsmøtet.


For styret 

Arne Stokke (leder)

 

Comments