Begynne med judo?‎ > ‎Nyheter‎ > ‎

Innkalling til årsmøte 2016

lagt inn 4. feb. 2016, 06:34 av Skjalg Andersen   [ oppdatert 4. feb. 2016, 06:34 ]

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BODØ JUDO CLUB

Dag/tid: Onsdag 02.03.16 kl. 18:00      Sted: Dojoen i Stille dal

 

Innkallingen gjøres kjent på klubbens hjemmeside, facebookside og ved oppslag i dojoen.

Saksliste :

1.   Godkjenne de stemmeberettigede

2.   Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3.   Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4.   Behandle årsmelding for 2015

5.   Behandle revidert regnskap for 2015

6.   Behandle innkomne forslag og saker

7.   Fastsette medlemskontingent for 2016 og 2017

8.   Vedta budsjett for 2016

9.   Behandle organisasjonsplan

10.           Valg

.                  a)  Leder og nestleder

.                  b)  4 styremedlemmer og to varamedlemmer

.                  c)  Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

.                  d)  2 revisorer

.                  e)  Representanter til ting og møter

.                  f)  Valgkomité bestående av leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Forslag som skal behandles på årsmøtet under sak 6 må være sendt til styret seinest 2 uker før årsmøtet. Den fullstendige sakslista og saksdokumentene legges ut på klubbens nettside seinest 1 uke før årsmøtet.

For styret    Hanne Myrnes leder

Comments