Begynne med judo?‎ > ‎Nyheter‎ > ‎

Innkalling til årsmøte 2013

lagt inn 28. jan. 2013, 01:19 av Skjalg Andersen   [ oppdatert 28. jan. 2013, 01:22 ]
Dag/tid:     Onsdag 27.02.13 kl. 18:00
Sted:           Dojoen i Stille dal

Innkallingen gjøres kjent ved e-post til medlemmene, på klubbens hjemmeside og ved 
oppslag i dojoen.

Foreløpig saksliste:
1.  Godkjenne de stemmeberettigede
2.  Godkjenne av innkallingen, saksliste og forretningsorden
3.  Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4.  Behandle årsmelding for 2012
5.  Behandle revidert regnskap for 2012
6.  Behandle forslag og saker
7.  Fastsette medlemskontingent for 2013 og 2014
8.  Vedta budsjett for 2013
9.  Behandle organisasjonsplan
10.  Valg
a)  Leder og nestleder
b)  4 styremedlemmer og to varamedlemmer
c)  Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d)  2 revisorer
e)  Representanter til ting og møter
f)  Valgkomité bestående av leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Forslag som skal behandles på årsmøtet under sak 6 må være sendt til styret seinest 2 uker 
før årsmøtet. Den fullstendige sakslista og saksdokumentene legges ut på klubbens nettside 
seinest 1 uke før årsmøtet.

For styret

Hanne Myrnes
leder 


Comments