Begynne med judo?‎ > ‎Nyheter‎ > ‎

Årsmøte 2015

lagt inn 26. jan. 2015, 00:41 av Skjalg Andersen   [ oppdatert 26. jan. 2015, 00:43 ]

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BODØ JUDO CLUB

Dag/tid: Onsdag 25.02.15 kl. 19:00      
Sted: Dojoen i Stille dal


Innkallingen gjøres kjent på klubbens hjemmeside, facebookside og ved oppslag i dojoen.

Saksliste :

1.   Godkjenne de stemmeberettigede

2.   Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3.   Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4.   Behandle årsmelding for 2014

5.   Behandle revidert regnskap for 2014

6.   Behandle forslag og saker

7.   Fastsette medlemskontingent for 2015 og 2016

8.   Vedta budsjett for 2015

9.   Behandle organisasjonsplan

10.           Valg

.                  a)  Leder og nestleder

.                  b)  4 styremedlemmer og to varamedlemmer

.                  c)  Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

.                  d)  2 revisorer

.                  e)  Representanter til ting og møter

.                  f)  Valgkomité bestående av leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Forslag som skal behandles på årsmøtet under sak 6 må være sendt til styret seinest 2 uker før årsmøtet. 
Den fullstendige sakslista og saksdokumentene legges ut på klubbens nettside seinest 1 uke før årsmøtet.

For styret   
Hanne Myrnes
Leder

Comments