Knøttejudo (3-6 år)
Denne aldersgruppen har enkel trening som passer for både jenter og gutter. De lærer seg å mestre enkle øvelser, leker til musikk og lærer basisøvelser, litt judo, som fallteknikk, enkle kast og bakkekamp. De lærer også å ta hensyn til andre barn og å ta korte instruksjoner fra treneren.
 

Barnejudo (6-12 år)
I judo er respekt, disiplin og høflighet viktige begreper og treningen bærer preg av dette. Barna lærer først og fremst judo, med vi har også mye lek, moro og basisøvelser.
Kurset legger opp til at deltagerne skal gradere seg til gult belte i løpet av 1år. 
 

Judo for ungdom og voksne (13+)
Ungdom og voksenmiljøet i klubben er helt fantastisk, som en stor familie. Vi tar mot nybegynnere fortløpende, hele året, og har eget parti for damer (med kvinnelig trener).

Knøttejudo 3-6 år 
Nybegynner 7-13 år

 
Nybegynner fra 13 år


Hva er egentlig judo?
Visste du at; Judo er kåret av FN, til den mest egnede sporten for barn, og passer meget godt for både jenter og gutter?
 

Hva koster det?
Judo er en billig idrett å drive med, sammenlignet med andre populære idretter vi har i Norge.
Her finner du info om treningsavgift, pris på utstyr osv.
 

Påmelding
Her finner du skjema for påmelding til alle aldersgrupper. Du får selvfølgelig alltid 2 gratis prøvetimer, uten å bli fakturert for noen ting. Du er også velkommen til å se på våre etablerte treninger.

Hva er Judo

 
Priser

 
Påmelding