Knøttejudo (3-6 år)
Denne aldersgruppen har enkel trening som passer for både jenter og gutter. De lærer seg å mestre enkle øvelser, leker til musikk og lærer basisøvelser, litt judo, som fallteknikk, enkle kast og bakkekamp. De lærer også å ta hensyn til andre barn og å ta korte instruksjoner fra treneren.
 

Barnejudo (6-12 år)
I judo er respekt, disiplin og høflighet viktige begreper og treningen bærer preg av dette. Barna lærer først g fremst judo, med vi har også mye lek, moro og basisøvelser.
Kurset legger opp til at deltagerne skal gradere seg til gult belte i løpet av 1år. 
 

Judo for ungdom og voksne (13+)
Ungdom og voksenmiljøet i klubben er helt fantastisk, som en stor familie. Vi tar mot nybegynnere fortløpende, hele året, og har eget parti for damer (med kvinnelig trener).

Knøttejudo 3-6 år 
Nybegynner 7-13 år

 
Nybegynner fra 13 år


Hva er egentlig judo?
Visste du at; Judo er kåret av FN, til den mest egnede sporten for barn, og passer meget godt for både jenter og gutter?
 

Hva koster det?
Judo er en billig idrett å drive med, sammenlignet med andre populære idretter vi har i Norge.
Her finner du info om treningsavgift, pris på utstyr osv.
 

Påmelding
Her finner du skjema for påmelding til alle aldersgrupper. Du får selvfølgelig alltid 2 gratis prøvetimer, uten å bli fakturert for noen ting. Du er også velkommen til å se på våre etablerte treninger.

Hva er Judo

 
Priser

 
Påmelding